Mogens Glistrup ♂

Sagførerfuldmægtig. Cand. Jur.


Begivenhed Dato Sted Kilde
Fødsel 28. maj 1926 Amtssygehuset i Rønne Rønne Sogn Kirkebog 1923 - 1934
Dåb 31. juli 1926 Rønne Kirke
Død 1. juli 2008 Kongens Lyngby, København
Begravelse 8. juli 2008 Sorgenfri Kirkegård
Partner Børn
Lene Borup Svendsen

Gift (Borgerlig viet)
20. oktober 1950
Frederiksberg Kirke
Gentofte Rådhus Københavns Kommunes Ægteskabsbog 1950 3601 1950 4200 Opslag 558 Side 556 * Frederiksberg Sogn 1950 - 1955 Opslag 150 Nr. 1 - Øverst * Gentofte Kommune Ægteskabsbog 1950 3 8 - 1951 5 5 Opslag 249 Side 245

Anne-Marie Glistrup * 5. juni 1953 -
Eva Glistrup * 10. november 1955 - † 26. august 2006
Jørgen Glistrup * 6. juni 1957 -
Else Glistrup * 6. juni 1957 -

Beskrivelse


Advokatkarrieren : På Rønne Statsskole blev han i 1944 matematisk student. Han blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1950. Efterfulgt af et studieophold ved University of California, Berkeley fra 1951 til 52. Mogens Glistrups juridiske kandidateksamen var den på det tidspunkt tredjehøjeste nogensinde. Han blev i 1952 ansat som advokatfuldmægtig hos højesteretssagfører Alkil og blev derefter landsretssagfører i 1955 med møderet for Højesteret. Glistrup var Danmarks første lektor i skatteret ved Københavns Universitet 1956-1963. Derefter blev han kompagnon med sin svigerfar, der havde en stor advokatvirksomhed. Da Lene Glistrups far døde i 1970, overtog Mogens Glistrup advokatfirmaet, som var Danmarks største. Han blev offentligt kendt ved på tv 30. januar 1971 at sammenligne skattesnydere med frihedskæmpere under den tyske besættelse og kort efter at vise sit skattekort med 0 i trækprocent, uanset at han som skatterådgiver for Simon Spies og mange andre havde store indtægter. Tiden i Fremskridtspartiet : Glistrup søgte at blive opstillet i de etablerede partier med sine allerede i 1960'erne udtænkte politiske ideer om afskaffelse af personbeskatningen og en kraftig reducering af offentlige sektor. Allerede i 1965 havde han støttet Peter Rindal i dennes protest mod kunststøtte og opfordret Rindal til at danne et politisk parti. Glistrup blev i 1971 vraget som folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, herefter stiftede han Fremskridtspartiet den 22. august 1972 og ledede det som kampagneleder 1973-1983 og 1999-2001. En fængselsdom i 1983 for skatteunddragelse var resultatet af Glistrups havde fortalt om sin udnyttelse af hullerne i skattesystemet. Mens han afsonede straffen i Horserød Statsfængsel overtog Pia Kjærsgaard hans suppleant som MF magten i partiet. Da Glistrup blev løsladt, advarede han kraftigt mod den indvandring af muhammedanere, der var en konsekvens af den liberalisering af udlændingeloven, som blev vedtaget i 1983. Det førte til beskyldninger om racisme og førte til intern kritik i Fremskridtspartiet. Han kom i Folketinget igen i 1987, men blev i 1990 ekskluderedet fra folketingsgruppen, fordi han ikke ville love at stemme, som de nye magthavere i partiet ønskede. I 1990-1999 forsøgte Glistrup at komme ind i politik igen med Trivselspartiet, og han skrev om truslen fra indvandrerne. I 1999 blev Glistrup genoptaget i Fremskridtspartiet, som var blevet betydeligt mindre, efter at Pia Kjærsgaard forlod partiet for at danne det mere moderate Dansk Folkeparti. Ophævelsen af Glistrups eksklusion skete ved Fremskridtspartiets landsmødet 1999 mod de nye lederes ønske. De ønskede ikke at følge Glistrups politik om 'muhammedanerfrit Danmark' og forlod partiet. Som 75-årig var Glistrup igen kampagneleder ved valget 2001, men det lykkedes langt fra partiet at komme over spærregrænsen. Siden 1979 kom Glistrup med kontroversielle udtalelser, som at "muslimer formerer sig i landet som rotter via familiesammenføringer og fødsler", hvilket har medført flere straffe til ham og hans følgeskab. I marts 2003 fik Mogens Glistrup 20 dages fængsel for at have ytret sig racistisk. Han afsonede dem i Vordingborg Arrest i sommeren 2005. Partiets succes i dets første år skyldtes Glistrups målrettede, folkelige provokationer mod det offentlige bureaukrati og talrige gennemarbejdede lovforslag, der dog oftest afvistes af de andre partier. I april 2004 meldte Glistrup sig ud af Fremskridtspartiet, efter han har tabt en retssag mod det om 36.000 kr., som han havde lagt ud til valgkampen i 2001. Den 24. september 2005 udnævnes Mogens Glistrup til livsvarigt æresmedlem af Fremskridtpartiet.