Lauritz Ulrik la Cour ♂

Landmand, Godsejer og Politiker


Begivenhed Dato Sted Kilde
Fødsel 6. april 1802 Odder Degnebolig Odder Sogn Kirkebog 1655 - 1837 opslag 453 nederst
Dåb 7. april 1802 I hjemmet i Degneboligen i Odder
Dåb bekræftet 19. maj 1802 Odder Kirke
Partner Børn
Ellen Kirstine Poulsen

Gift (Kirkelig viet)
5. oktober 1833

Rolsø Sogn 1814 - 1841 Opslag 68 Nr. 3-1833

Dorthea la Cour * 1834 -
Christine Charlotte la Cour * 1836 -
Jørgen Carl la Cour * 1838 -
Niels la Cour * 1840 -
Hans Christian Ditlev la Cour * 1842 -
Jacob Ludvig Lauritz la Cour * 1844 -

Beskrivelse


Lauritz Ulrik la Cour (6. april 1802 i Odder – 27. februar 1875 på Skærsø) var en dansk landmand, godsejer og poliker. Han var søn af degnen Jørgen la Cour og Lotte f. Guldberg. Hos en af datidens fremmeligste landmænd, krigsråd Møller til Rodsteenseje, fik Lauritz la Cour sin agronomiske uddannelse. Kun 23 år gammel købte han 1825 hovedgården Skærsø ved Ebeltoft, og drev han end til forskellig tid andre gårde sammen med Skærsø, er det dog på denne ejendom, hans hovedvirksomhed faldt, og til hvilken hans navn er knyttet. Få år efter, at la Cour havde overtaget Skærsø, begyndte der for landbruget en udviklingsperiode med nye og mere rationelle fremgangsmåder; ikke blot for sin egn, men i en vid omkreds blev han banebryderen for de fleste af tidens forbedringer, og mangfoldige landmænd søgte råd og vejledning hos ham, der var "en saa helstøbt Landmand, som vi kun have set faa". La Cour blev 1834 valgt til medlem af den viborgske stænderforsamling og deltog i stændermøderne i Viborg 1836, 1838 og 1840, og 1858 valgtes han til folketingsmand for Randers Amts 5. kreds, som han repræsenterede indtil 1861. Fra tid til anden beklædte han desuden mange andre tillidshverv. 1841-45 var han formand for Dråby Sogneforstanderskab, 1841-49 skolepatron, 1845-49 og 1854-58 medlem af Randers Amtsråd, og blev landvæsenskommissær for Randers Amt 1858. 1871 overdrog han Skærsø til to sønner. 5. oktober 1833 ægtede han Ellen Kirstine Poulsen, datter af Niels Poulsen til Rolsegård. Begge ægtefællerne skildres som varmtfølende og sjældent sympatiske personer (bl.a. af Pauline Worm og Morten Pontoppidan). La Cour døde 27. februar 1875. Han er begravet på Dråby Kirkegård. En mindesten blev rejst i Skærsø Skov 1902. Der findes et litografi fra 1898 af Harald Jensen efter fotografi fra ca. 1860

Lauritz Ulrik la Cour
Ane Cathrine Ollesdatter
* 1692 - † 2. september 1747
Christiane Frederikke Nohr
* april 1727 - † 30. juli 1801
Berenth Nohr
* 1680 - † 24. juli 1739
Jørgen la Cour
* 2. oktober 1767 - † 3. september 1809
Pierre Dornoville de la Cour
* 22. februar 1716 - † 14. marts 1775