Niels Christensen Monberg ♂

Arkitekt, Entreprenør og Minister


Begivenhed Dato Sted Kilde
Fødsel 31. juli 1856 Storvorde ved Aalborg Storvorde Sogn Kirkebog 1842 - 1876 opslag 14 - 3
Dåb 7. september 1856 Storvorde Kirke
Død 23. september 1930 København
Begravelse september 1930 Garnisions Kirkegården i København
Partner Børn
Anthonia Sølling

Gift (Kirkelig viet)
3. juli 1883
Lemvig Kirke
Lemvig Sogn Kirkebog 1879 - 1891 opslag 53 - 8

Gustav Emil Christen Sølling Monberg * 7. juli 1884 - † 1. juni 1955
Henriette Cathrine Sølling Monberg * 13. januar 1886 -
Aage Sølling Monberg * 10. november 1887 - † 30. december 1967
Niels Sølling Monberg * 18. marts 1889 - † 10. maj 1889
Niels Sølling Monberg * 3. april 1890 - † 16. august 1948
Axel Sextus Sølling Monberg * 17. oktober 1893 - † 9. september 1971
Ellen Vibeke Sølling Monberg * 20. december 1900 -

Beskrivelse


N.C. Monberg, Niels Christensen Monberg, 31.7.1856-23.9.1930, entreprenør, minister. Monberg, der til at begynde med arbejdede i faderens håndværk, fik sin første uddannelse 1874-80 på kunstakademiets arkitektskole, hvor han dog ikke aflagde nogen afgangsprøve. 1881 påbegyndte han selvstændig entreprenørvirksomhed som i årenes løb fik et efter den tids forløb meget betydeligt omfang. Hans første arbejder var bygning af dampfærgehavnene ved Oddesund og havneanlæg i Rudkøbing og Assens. Herefter fulgte nogle store arbejder som han udførte i forbindelse med Niels Andersen (1835-1911) nemlig bygningen af Middelgrundsfortet og af tørdokanlæggene på Refshaleøen og i Helsingør. Udførelsen af disse arbejder gjorde Monberg til en velhavende mand, bl.a. ved at han lejlighedsvis havde mulighed for at kombinere afgravningsentrepriser og påfyldningsentrepriser. For de sidstnævnte arbejder tildeltes der ham ved udstillingen i Stockholm 1897 guldmedalje for "udmærket konstruktion og arbejde". Samarbejdet med N. Andersen varede i ca. femten år og betød en hel del for udviklingen af Monbergs virksomhed. Ved århundredskiftet ophørte samarbejdet, og Monberg udførte nu alene en række betydelige arbejder, fx kloaktunneler under Københavns havn og trykledninger ud i Øresund, endvidere jernbanebroen over Mariager fjord ved Hadsund, godsbanegården i København og havnearbejder ved Islands Brygge som anlagdes af Københavns havnevæsen 1906. Sammen med tyske firmaer byggede han endvidere Petribrücke ved Rostock og færgelejerne ved Warnemünde. Kort efter stiftelsen af firmaet Christiani & Nielsen 1904 kom Monberg i samarbejde med dette og udførte i fællesskab med det en række brobygningsarbejder og havneanlæg i de nordiske lande, Tyskland og Rusland. Samtidig hermed udførte han sammen med firmaet Sager & Woerner i München havneanlægget ud mod Atlanterhavet ved Larasch i Marokko og sammen med firmaet Saabye & Lerche St. Croix' havn. Desuden udførte Monberg alene en række havnearbejder i Københavns frihavn og Københavns sydhavn, bl.a. det sidstnævnte sted fire tørdokke, store tørdokanlæg i Landskrona der var Nordens største tørdokanlæg, havneanlæg i Trelleborg og Sassnitz m.m. Han udførte også havnearbejder i Reykjavik ligesom han arbejdede med udbygningen af de islandske vandfald. 1910 vandt Monberg sammen med B.& W. licitationen om bygningen af en Storstrømsbro der dog ikke blev udført. Ved arbejdet med sikringen af Hvide Sande kanalen 1912 led firmaet et betydeligt prestigetab da de nyopførte moler n.å. blev taget af havet, og rigsdagen vedtog 1915 helt at lukke gennemløbet. Da Monberg var kræsen mht. de opgaver han påtog sig var det ham til ærgrelse at han var gået ind i et projekt der ikke alene var teknisk vanskeligt, men præget af politiske intriger og dårlig styrelse fra vandbygningsvæsenets side. Monberg lagde ofte personlig sidste hånd på tegnearbejdet, som han krævede udført på en æstetisk tilfredsstillende måde – hans ungdomsuddannelse på kunstakademiets arkitektskole fornægtede sig aldrig senere i livet. Monberg må betragtes som en banebryder der har bidraget til at skabe det grundlag hvorpå de danske entreprenørfirmaer senere har bygget.

Ane Margrethe Larsdatter
* 14. november 1820 - † 1903
Niels Christensen Monberg
Christen Pedersen Monberg
* 5. september 1815 - † 1893