Conrad Peter Julius Krebs ♂

Inspektør ved Metropolitanskolen


Begivenhed Dato Sted Kilde
Fødsel 2. juli 1809 København København, Garnisions Kirkebog 1800 - 1814 opslag 141 Øverst
Død 13. november 1880 København
Begravelse november 1880 Assistents Kirkegård i København Danske Store Leksikon
Partner Børn
Helene Augusta Elisabeth Castberg

Gift (Kirkelig viet)
8. september 1843
Lemvig
Dansk Biografisk Leksikon

Mathilde Sofie Krebs * 4. april 1845 - † 8. juli 1916
Margrethe Marie Sofige Krebs * 31. maj 1846 - † 5. august 1914
Aage August Krebs * 1864 -
Mathilde Sophie Marcussen

Gift (Kirkelig viet)
27. oktober 1838
Vor Frue Kirke, København
København, Vor Frue Sogn Kirkebog 1837 - 1856 opslag 23 - 240

Peter Ludvig Krebs * 1. oktober 1839 -

Beskrivelse


Conrad Krebs, Conrad Peter Julius Krebs, 2.7.1809-13.11.1880, skoleleder. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Johs.), begravet sst. (Ass.). K. blev student 1826 fra Horsens. Han studerede derefter teologi og klassiske sprog uden dog at tage nogen embedseksamen. Fra 1834 var han knyttet til Metropolitanskolen som inspektør, fra 1837 var han ved samme skole også timelærer, fra 1846 adjunkt og fra 1858 overlærer. Han underviste især i latin og hebraisk og var en anset, dygtig og energisk lærer, især for de ældre elever. – K.s varigste indsats var dog grundlæggelsen af Krebs' Skole; da loven af 1.4.1871 indskrænkede de lærde skolers klassetal fra otte til seks, så der måtte stilles større krav ved optagelse i yngste klasse, trak K. sig 1871 tilbage fra sin inspektørstilling og oprettede 1872 en skole der bar hans eget navn, og som skulle forberede til optagelse i Metropolitanskolen. 1877 fik han afsked fra sit embede ved Metropolitanskolen for helt at kunne samle sig om sin egen skole. – Som lærer i latin og hebraisk har K. udgivet et par skolebøger, bl.a. Latinsk Læsebog for Begyndere. 1864 (s.m. C. Kerrn). Som sekretær i Det søsterlige velgørenhedsselskab udgav han 1845–50 årsskriftet Søsterlig Velgjørenhed. 1848–58 var han medudgiver af Borgervennen. Formand for Det pædagogiske selskab 1863–66. – Tit. professor 1877. Udnævnelser R. 1867.

Manon de Linde
* 1783 - † 1845
Conrad Peter Julius Krebs
Peter Ludvig Krebs
* 1770 - † 1825