Søren Christian Gunnar Sørensen Sparsø ♂

Provst og Ridder af Dannebrog

Begivenhed Dato Sted Kilde
Fødsel 26. juli 1889 Lærerboligen i Skader Sogn Skader Sogn Kirkebog 1866 - 1892 opslag 27
Dåb 8. september 1889 Skader Kirke
Konfirmation 4. oktober 1903 Falslev Kirke Vindblæs Sogn Kirkebog 1900 - 1920 opslag 157
Partner Børn
Ellen Hempel Andersen

Gift (Kirkelig viet)
12. november 1918
Odder Kirke
Odder Sogn Kirkebog 1909 - 1925 opslag 80

Viggo Hempel Sparsø * 23. februar 1920 -
Poul Hempel Sparsø * 28. september 1921 -
Ib Hempel Sparsø * 12. april 1923 -
Henning Hempel Sparsø * 9. januar 1929 - † 22. november 2017

Beskrivelse


Student (Viborg) 1908; cand. theol. 1914; leder af Kirkelig Ungdomsforening, Grundtvigs Hus 1914-15; sekond-løjtn. ved infanteriet 1916; ordineret kateket ved Frederikskirken 1917; ordineret medhjælper ved Davidskirken 1918; kaldskapellan smstds 1921; sognepræst i S-Vissing-Voerladegaard 1921-32; provst for Tyrsting-Vrads herreders provsti 1929-32; sognepræst i Søllerød 1932; provst for Sokkelund herreds provsti 1942, for Sokkelund herreds østre provsti 1952. Formand for Studenterkredsen 1917-19; medl. af bestyrelsen for Plejehjems-foreningen for Århus stifts sydlige del 1929-32; formand for Vestbirkegnens hovedkreds af De danske Ungdomsforeninger 1928-32, for Søllerød menighedsråd fra 1932, for Søllerød menig-hedspleje fra 1932, for børneværnet i Søllerød kommune 1937-41 og for Søllerød skolekommission 1937-43; medl. af forældrerådet ved Holte gymnasium 1938-48; formand for kommissioner i Kbhvns og Roskilde stifter til afløsning af kirketiendeejernes vedligehol-delsespligt fra 1943; medl. af kirkeministeriets udvalg af 1953 vedr. Kbhvns omegns kirker. Kilde: Kraks Blå Bog 1957

Jonas Jørgen Dyhrberg
* juni 1797 - † 6. august 1876
Niels Krogh Dyhrberg
* 15. december 1831 - † 27. november 1915
Else Marie Christensdatter
* 1. januar 1796 - † 31. juli 1876
Elna Marie Dyhrberg
* 19. februar 1862 -
P. Jensen
* 1. januar 1789 -
Ane Marie Jensen
* 11. september 1834 - † 26. maj 1887
Magrethe Catrine Jensen
* 1. januar 1795 -
Søren Christian Gunnar Sørensen Sparsø
Christen Sørensen Sparsø
* 22. april 1860 -